www.mediawave.hu | www.romerhaz.eu | www.passportcontrol.eu | www.filmfundgyor.eu

 


 

TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE EGYÜTTLÉT

30. KIADÁS

2020. április 28-május 2.

 

 

 

TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE EGYÜTTLÉT

30. KIADÁS

2020. április 28-május 2.

 


 

TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE EGYÜTTLÉT

30. KIADÁS

2020. április 28-május 2.

 

 

 

TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE EGYÜTTLÉT

30. KIADÁS

2020. április 28-május 2.

etnik Archív
2019. augusztus CsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSz Aktuális program:
2019.08.23.
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031

KÖZVETLEN KÉRDÉS

Név:
E-mail:
Kérdés:

HÍRLEVÉL

Név:
E-mail cím:
Feliratkozom az alábbi hírlevelekre:
MEDIAWAVE
MEDIAWAVE webTV
Passport Control
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:
KÉPAJÁNLÓ

:: MEDIAWAVE 2007 :: "CSALÁDOK, CSALÁDFÁK, GENERÁCIÓK" TUDOMÁNYOS KONFERENCIA :: Fazekas Csaba: Budai tisztviselőcsaládok a 19. század elején

Fazekas Csaba
Budai tisztviselőcsaládok a 19. század elején

Az esettanulmány egy történetírásunk előtt nem ismeretlen folyamatra, a szabad kirá-lyi városok magisztrátusainak családi kapcsolataira igyekszik fényt deríteni. Buda vá-rosi hatóságának összetételét három időmetszetben (1765, 1792-1805, 1838-1843) vizsgáltuk, külön kitérve az egyes időmetszetekre jellemző karriertípusokra, a hivatali apparátus összetételére stb.
Figyelmünket felkeltette, hogy a 18-19. század folyamán Budán több alkalommal is olyan központi hatósági (kamarai) vizsgálatot rendeltek el, melyet a tanács korrupt működése, pénzügyi visszaélései illetve pazarló gazdálkodása miatt indítottak. A ta-nács ellen benyújtott panaszok rendszeresen felemlegetik, hogy sógor-komaság fűzi össze a vezető tisztviselőket, ami több érdekes következtetésre is alkalmat ad. Először is arra, hogy a magisztrátus zárt oligarchikus testület volt, ami felveti a kérdést: meny-nyire, s milyen irányban. Másodszor pedig arra, hogy a családi kapcsolatok által szo-rosra zárt tisztviselőréteg valamiféle sajátos városi elitnek is tekinthető, az adódó kér-dés pedig: milyen volt ennek az elitnek a jellege, mennyire volt része esetleg másfajta elitnek. (Kutatásunkat érdekessé tette, hogy Buda a 18-19. század fordulóján nemcsak a városi tisztviselők, hanem az országos hivatalok népes tisztviselőrétegének otthona is, vagyis felvetette a helyi és országos elöljárók közötti összefonódás problémáját is.) 1811-ben felsőbb utasításra külön összeírás is készült a tanácsot már-már áttekinthetet-lenül átszövő rokoni kapcsolatokra. A belső tanács (magisztrátus) tagjai közül min-denki rendelkezett legalább egy fontos rokoni kapcsolattal, vagy egymás közöttivel, vagy egy másik vezető tisztviselővel (adószedő, árvaszámtartó, főügyész stb.). Fontos persze, hogy a tisztviselőket a házasságkötéskor nem feltétlenül a korrupció szándéka vezette (még ha néha ez is lett a következménye), egyszerűen az elit mérete és a taná-csosi megbízatás jellege beszűkítette a párválasztás lehetőségét. A városi tanácsokon belüli összeférhetetlenség törvényes szabályozására a korban nem került sor, bár pél-dául az 1828. évi regnicolaris munkálatok során is felmerült.
A századforduló időmetszetében különösen kimagasló volt az egymással rokon-ságban lévő tisztviselők száma. A rokoni kapcsolatoknak két fő típusát különböztettük meg: egy generációs tisztség-öröklődést egy családon belül (gyakran szülőkön, ritkáb-ban testvéreken keresztül), illetve amikor több család házasságok révén egybefonódik. Ha egy fiú apja nyomdokain városi szolgálatba állt, kevésbé (bár nem elhanyagolható-an) utal zárt hivatali apparátusra, mint ha az egyes családok fiaikat, lányaikat egymás-sal házasítják. Ezek értelemszerűen mindig egy időmetszetben történtek, s egy házas-ság igen hosszú időre (20-30 évre) összefűzhetett két tisztviselőfamíliát, vagyis, alig több, mint száz éves időszakban vizsgálva, egyáltalán nem elhanyagolható a városi hatóság zártsága szempontjából. Csak a példa kedvéért: Balásy Ferenc polgármester húgát, Klárát Pavianovics János bíró vette feleségül. Pavianovics 1788-ban meghalt, Balásy Klára második férje az új bíró, Margalics János lett, aki egy időre a polgármes-teri székbe is került. Balásy polgármesternek 2 tanácsos és 2 városi ügyész mellett közvetlen rokona volt még a választott polgárság néhány tagja is. (Ez utóbbiak külö-nösen érdekes rokoni kapcsolatok, hiszen utóbbi testület választotta a belső tanácsot, a polgármestert és a bírót. A két testületről egyaránt elmondható, hogy legalább minden második tagjuknak valamilyen szorosabb rokoni kapcsolata volt egy másik személy-lyel.) A számos korrupt ügybe keveredő, ugyanakkor ismert és népszerű személyiség-nek számító Kalmárffy (Kramerlauf) Ignác bíró az egyik tanácsos lányát vette el, aki-nek testvére az újlaki városrész bírája volt. Kalmárffy nővére Laszlovszky József taná-csoshoz ment nőül. Kalmárffy apja is tanácsos, nagyapja pedig szószóló volt a város-ban, utóbbi felesége egy másik kiterjedt tisztviselőcsalád lánya volt.

KERESŐ


      
KIEMELT HÍREK
TAGSÁGOK
MAGYAR FESZTIVÁL SZÖVETSÉG

A MEDIAWAVE

Kiváló Minősítésű Magyar Fesztivál

 

A MEDIAWAVE Minősített

Európai Fesztivál

PARTNER OLDALAK

 

 

 

 

SZABADOS MUSIC

DIRECTORY

 


Kártyás fizetés szolgáltatója
Elfogadott kártyák